Hakkımızda

Örnek Sözleşmeler

Örnek Sözleşme

Örnek Sözleşme
YÜKLENİCİ ESER SÖZLEŞMESİ

       İşbu YÜKLENİCİ ESER SÖZLEŞMESİ:
     (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) …………………………………………………………………………. bundan böyle “İŞ SAHİBİ” olarak              anılacaktır)       ile merkezi Kazım Karabekir Mah. Yeni Harmandalı Yolu Üzeri Küme Evleri No:7 Şehzadeler Manisa adresinde bulunan Dost Ahşap inşaat ve ticaret ltd. şti. (bundan böyle “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU:
İşbu Sözleşme’nin konusu, İş Sahibinin …. m2 ……….. … m2 çapraz korkuluklu veranda işi (yapılacak iş) …………………………………….. (bundan böyle “İnşaat Sahası” olarak anılacaktır) …. Duvar kalınlığında ……. (bundan böyle “İŞ” olarak anılacaktır).

 1. İŞ’İN TANIMI :
  A) Yerli sarı çamdan …………
 2. 3.İŞ’İN SÜRESİ:
  YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren, ……… iş günü tarihine kadar İŞ’i tamamlamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
  YÜKLENİCİ, iş mahallindeki kendine ait her türlü artığı temizleyecektir.
 3. 4.İŞ’İN YAPIMINDA KULLANILACAK TEÇHİZAT ve MALZEME:
  YÜKLENİCİ, İŞ’in yapımında kullanılacak makine, ekipman ve teçhizatı İş’in başlama tarihinde her türlü kira,amortisman, bakım, işletme masrafları kendisine ait olmak üzere iş Sahası’nda hazır bulunduracaktır.
  İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm imalatlar teknik şartnameler deki gibi uygun olarak yapılacaktır.
  YÜKLENİCİ saha içindeki her türlü malzemenin naklini, yatay ve düşey taşımaları kendisi yapacaktır.
  Malzemenin demiryolu, karayolu vs. şekilde taşınmasından, tesellümünden veya bu gibi malzemenin
  Manipülasyon veya nakledilmesinden dolayı İŞ SAHİBİ hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
  YÜKLENİCİ’nin yapmayı taahhüt ettiği işte, İŞ SAHİBİ’nin bilgi için verdiği metrajlar veya kendi yaptığı metrajlar değil, Teknik Şartnamenin gerektirdiği metrajlar esas alınacaktır.
  İşin kontrolü iş sahibine ait olup işin tamamlanması ile teslim edilen ………………. halihazırdaki halini görüp beğendikten sonra ,iş sahibi en geç 3 gün tarihinde sözleşmeden doğan tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür.
  İş sahibi Yüklenicinin işi teslim ettiğini sözlü ve ya yazılı bildiriminden sonra 5 iş günü içinde varsa itirazı olan unsurları yazılı ihtar etmekle yükümlü olup aksi takdirde işin halihazırdaki halini kabul etmiş sayılır.
 4. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME :
  İşbu Sözleşme konusu İŞ’in bedeli sözleşmeye ve şartnameye uygun olarak …………………….. TL tir.
  ……………………… Manisa şubesi iban : …………………………………………………….. dost ahşap inşaat ve ticaret ltd.şti.
  Sözleşme başında ……………………. tl (Havale,Eft ) Malzeme arsaya indiğinde …………………… tl Kalan …………. tl ayıpsız iş teslimindedir.
 5. FESİH HALİ:
  İş bu sözleşme tarafların yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde aşağıdaki şartlarla feshedilebilir.
  -Yüklenici sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde sözleşme iş sahibince
  feshedilebilir. Bu durumda yüklenicinin fesih tarihinden sonra kalan hak ve alacaklarını talep hakkı yoktur.
  -İş sahibinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yüklenici sözleşmeyi feshedebilir inşaatı başlanan işin durdurularak iş sahibine ait arazi üzerinde fesih tarihinde hali hazırda bulunan malzeme ve ekipmanların yükleniciye ait merkez adresine taşınmasından yine yüklenici sorumludur.-iş sahibi peryodik ödemeleri aksattığında yüklenici firma feshedebilir, O ana kadar yapılan işin bedelini isteyebilir.
 6. BİLDİRİM VE YAZIŞMALAR
  İşbu Sözleşme kapsamında, bildirim ve yazışmalar ancak noter kanalı ile tarafların yukarıda yer alan merkez adreslerine yapıldığı takdirde, usülüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 7. SÖZLEŞME’NİN EKLERİ
  Taraflar aşağıda yazılı Ekler’in Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olduğunu beyan ve kabul etmişlerdir: 1 yıl işçilik garantisi vardır.
  Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir. Ekler ile sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
  EK 1 : Detay elle çizim, Teknik Şartname;
  İşbu Sözleşme, 8 maddeden oluşup ……………. tarihinde taraflarca 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş, İş Sahibi ’ne ve Yüklenici ’ye verilmiştir.                        İŞ SAHİBİ                                                                                                                                          Dost Ahşap
Scroll to Top
Canlı Destek
1
Canlı Destek
Merhabalar https://dostahsap.com/ornek-sozlesmeler
Yardımcı olmamızı ister misiniz ?